รายการอุปกรณ์ 4

1 I 2 I 3 I 4  I 5
E4 0001
 

 

ครอบเครื่อง Cessna 46(Minicraft) = 500.-
<<<>>>


 
E4 0002
  Control Horn เล็ก/ใหญ่ = 45.-/25.-
<<<>>>
 
E4 0003
 

สวิส 3 สาย (FUTABA) = 180.-
<<<>>>

 
E4 0004
 

สายต่อ Servo = 80.-
<<<>>>

 
E4 0005
 

สาย Y = 100.-
<<<>>>

 
E4 0006
 

Collar 3 , 4 mm. = 40.-/60.-
<<<>>>

 
E4 0007
 

กาว UHU Por , Hart = 66.-/115.-
<<<>>>

 
E4 0008
 

ที่เก็บใบพัด ฮ. = 120.-
<<<>>>


 
E4 0009
  บานพับ 15 อัน = 110.-
<<<>>>
 
E4 0010
  จุกยางเบนซิน = 100.-
<<<>>>
 
E4 0011
  Sub Tank (for Heli) =320.-
<<<>>>
 
E4 0012
  ยางรัดปีก
<<<>>>
 
E4 0013
  ลวดแอร์ร่อน (สั้น,ยาว)
<<<>>>
 
E4 0014
  หัวเทียนหลอก          =     280.-
<<<>>>
 
E4 0015
  หัวเทียนหลอก          =     250.-
<<<>>>
 
E4 0016
  หัวเทียนหลอก DO~PRO      =   350.-   
   (ใช้ระบบ Snap-on Connector)
<<<>>>
 
E4 0017
  จุกยางถังน้ำมัน (ขนาดDU-BRO) =   40.-
<<<>>>
 
E4 0018
  จุกยางเบนซิน = 100.-
<<<>>>
 

กลับหน้าแรก    อุปกรณ์ 1   อุปกรณ์ 2   อุปกรณ์ 3  อุปกรณ์ 5