รายการอุปกรณ์ 5

1 I 2 I 3 I 4 I 5
E5 0001
 

ที่ซอยไม้บัลซ่า = 350.-
<<<>>>

 
E5 0002
  กบไสไม้ = 350.-
<<<>>>
 
E5 0003
 

วัดมุมเลี้ยว = 375.-
<<<>>>

 
E5 0004
 

incidence meter = 1950.-
<<<>>>

 
E5 0005
 

เลื่อยเข้ามุม = 730.-
<<<>>>

 
E5 0006
 

มาร์คแท่นเครื่อง = 395.-
<<<>>>

 
E5 0007
 

ที่ตัดโมโนโคต = 450.-
<<<>>>

 
E5 0008
 เซาะล่องบานพับ = 180.-
<<<>>>


 
E5 0009
  สว่านมือ = 165.-
<<<>>>
 
E5 0010
  คัตเตอร์ปลายแหลม = 120.-
<<<>>>
 
E5 0011
  กาวล็อคน๊อต = 185.-
<<<>>>
 
E5 0012
  After Run = 195.-
<<<>>>
 
E5 0013
  กันฟองในถัง = 390.-
<<<>>>
 
E5 0014
  ที่วัดอุณหภูมิ = 1250.-
<<<>>>
 
E5 0015
  Starter Sullivan (80A) = 2500.-
<<<>>>
 
         

กลับหน้าแรก    อุปกรณ์ 1   อุปกรณ์ 2   อุปกรณ์ 3   อุปกรณ์ 4